Adatbekérés erdőgazdálkodóktól 2020. január 01. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan


Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/M. § (1) bekezdése értelmében:

az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési tevékenysége eredményes lefolytatása érdekében a faanyag kereskedelmi lánc egyes szereplőitől – legfeljebb harminc napos – határidő kitűzésével, az előállított vagy forgalmazott fával és fatermékkel kapcsolatban írásban adatszolgáltatást kérhet.

 

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja alapján:

Az ellenőrzési tervtől függetlenül, haladéktalanul el kell végezni az ellenőrzést, ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplője adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, illetve valótlan adatot szolgáltat.